Willem de Zwijger kazerne Wezep

Pannenkoekenrestaurant “de Zwijger” heet na de voormalige kazerne. Het restaurant is gevestigd in een deel van deze kazerne. Dit maakt ons restaurant bijzonder en geeft het een authentieke uitstraling.

De Willem de Zwijger kazerne heeft een lange historie. De geschiedenis van de kazerne begint in 1937.

Picture

Opdracht bouw van de kazerne

In 1937 werd opdracht gegeven aan kapitein der genie A.G.M. Boost om een standaardkazerne te ontwikkelen voor de infanterie in twee varianten. Die kazernes moesten in zeer korte tijd ontworpen en gerealiseerd worden. Voor 1 januari 1938 moesten alle tekeningen gereed zijn.

1937

Picture

Eerste Steen

wezep_willem-de-zwijger-kazerne-000Op 28 juli wordt de eerste steen gelegd van de Willem de Zwijgerkazerne door ‘de edelachtbare heer A. Bakker’ burgemeester van Oldebroek.

1938

Picture

Bezetting door de Duitsers

wezep_willem-de-zwijger-kazerne-001De kazerne is dankbaar gebruikt door de Duitse bezetter tijdens de oorlog, om in 1945 weer beschikbaar te komen voor de Landmacht. Diverse onderdelen maken gebruik van de gebouwen.

1940-1945

Picture

Terug in handen van de landmacht

wezep_willem-de-zwijger-kazerne-004Gedurende korte tijd tot februari 1946 was er de Artillerieschool gevestigd en tevens, tot hun vertrek naar Nederlands-Indië in september van dat jaar, het 3-6 Regiment Veld Artillerie. In juli 1949 werd er het Vrijwilligers Opleidings Centrum (VOC) gevestigd. De bedoeling was via een proefperiode en training, voormalige oorlogsvrijwilligers en ex-Knillers (militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) klaar te stomen voor het vak van onderofficier. Ondanks de harde selectie waren de resultaten slecht, ondermeer ook door slecht op zijn taak berekend opleidingskader. De VOC werd beëindigd, de opleiding herzien en in de vorm van de Onder Officiers School (OOS) per 1 september 1951 voortgezet. Begin 1952 toen de omvang van het leger sterk toenam als gevolg van de Koude Oorlog, moesten er zoveel onderofficieren opgeleid worden dat de Willem de Zwijgerkazerne daarvoor te klein was.

1945

Picture

Verschillende doeleinden

wezep_willem-de-zwijger-kazerne-051Eind jaren ’50, begin jaren ’60 werd de Willem de Zwijger gebruikt door 11 Geniebataljon en tevens als opvangcentrum voor evacués uit de voormalige koloniën in Azië. Gedurende de rest van de jaren ’60 tot en met begin jaren ‘80 was hij in gebruik bij de 15e Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie. Vanaf 1984 was de kazerne de thuisbasis van 101 Bat KMar, dat in 1996 zou vertrekken. Hierna werd de kazerne nog enige tijd gebruikt door 11 Pantsergenie Bataljon.

1950-1996

Picture

Doek valt voor kazerne

wezep_willem-de-zwijger-kazerne-003In 1998 viel het doek voor de kazerne en werd afgestoten. Dit resulteerde in de opsplitsing van het terrein in twee delen. Het zuidelijke deel met de magazijnen, garages en parkeerplaatsen werd bouwterrein voor een wijk met eengezinswoningen. De structuur hiervan met twee ‘poortwoningen’ met achtergelegen open ruimte waar omheen overige woningen staan, doet denken aan een kazerneplattegrond. De hoge bomen uit de kazernetijd die zijn blijven staan zijn beschermd, op illegaal kappen staan hoge boetes.

1998

Picture

Glen Mills

glen-mills-schoolHet oudste deel van de kazerne werd verhuurd door de nieuwe eigenaar wooncorporatie DeltaWonen aan De Hoenderloogroep, die er de Glen Mills School vestigde. Hier werd geprobeerd, volgens sommigen met te harde hand, jongeren te corrigeren.

1999-2009

Picture

De Sprint

de-sprintDe naam Glen Mills School verviel in 2009 en de instelling ging verder onder de naam De Sprint.

2009-2010

Picture

Leegstand van de kazerne

wezep_willem-de-zwijger-kazerne-050Na een jaar sloot ook de Sprint haar deuren en kwam de kazerne leeg te staan. Een deel van het poortgebouw wordt gebruikt als restaurant door snack salon Het Middelpunt. 2012 Het idee van een MOE-landers hotel zorgt voor grote onrust bij de buurt 2013 mei Een plan van adviesbureau Cittanova voor een woon-zorgcomplex, inclusief wellness-ruimte, dorpsboerderij, belevingstuin, zonneterrassen blijkt financieel niet haalbaar. 2013 december Grote groep deskundigen bedenkt diverse scenario’s in een NRP (Nationaal Renovatie Platform) Challenge echter zonder resultaat.

2011-2013

Picture

Aangekocht voor een nieuwe bestemming

wezep_willem-de-zwijger-kazerne-008Nadat DeltaWonen haar woningen in de Veluwse kernen Oldebroek, ’t Loo en Oosterwolde heeft overgedaan aan Omnia Wonen, gaat ook de kazerne in de verkoop. Na uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden en gesprekken met diverse partijen doen de heren van der Vecht, Remkes en Frens een bod dat op 17 november wordt geaccepteerd. december Er volgen tientallen gesprekken met partijen waarbij een groot aantal eerder gemaakte plannen, ideeën en voorstellen worden gepresenteerd. Het idee van Willem de Zwijger Vastgoed B.V. wordt verder uitgewerkt.

2014

Picture

Vergunning

parc-de-zwijgerEind 2015 wordt de vergunning verstrekt voor de realisatie van 90 appartementen, een sportschool, een restaurant en een beheerderswoning.

2015

Picture

Bouw en ingebruikname

inrichting-1In 2016 wordt gestart met de renovatie, verbouwing en verhuur. Pannenkoekenrestaurant “de Zwijger” opent in oktober zijn deuren.

2016

Foto’s o.a. ParcDeZwijger.nl/legerplaatsen.nl

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Aangepast openingstijden

Geen.